Dodanie reziva pre Lesnícky skanzen

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

16.12.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodanie reziva pre Lesnícky skanzen