Dodanie ručne maľovaných máp lesníckeho skanzenu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

16.12.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodanie ručne maľovaných máp lesníckeho skanzenu