Dodávka raže do revíru Karikáš

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný závod Levice