Inštalácia teplovzdušného kúrenia na chate pred Obrubovanskou

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

 

22.1.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na inštaláciu teplovzdušného kúrenia na chate pred Obrubovanskou