Kamerový systém „dodávka a montáž – AB OZ Košice“

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

19.12.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na kamerový systém „dodávka a montáž – AB OZ Košice“ v predpokladanej hodnote 2 673,20 € bez DPH uchádzačovi TKC alarm, s.r.o. Nižný Čaj 73, 044 16