Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na maliarske práce v administratívnej budove

na ústredí OZ Liptovský Hrádok. Práce budú v predpokladanej hodnote 1400,- €. Uchádzač Vladimír Janči , Ľubeľa 96, 032 14 Ľubeľa