Nákup 14 ks BIG boxov na uskladnenie osiva ( obložnosť 500 kg, 700 - 800 litrov, prístup zhora i z boku, stohovanie cca 5 t.....).

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní  zadá zákazku "Nákup 14 BIG boxov..." firme PPO s.r.o., Hlavná 34, 900 31 Stupava. Hodnota zákazky jbude 2294 € bez DPH.