Nákup 225 ks mäsových prepraviek T 50 ( s požadovaným príslušenstvom a dopravou...).

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní od zverejnenia zadá nákup firme TBA Plastové obaly, s.r.o., Leština 45, 580 01 Havlíčkov Brod, Česká republika. Hodnota zákazky bude 1244,00 € bez DPH.