Nákup fólie 3000 m2 odolnej voči klimatickým vplyvom s tieniacimi a protihmyzovými účinkami, základný rozmer 14 m šírka rolky, "sila" 150 mic +,vhodná na ďalšie spájanie a šitie podľa potreby.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí troch pracovných dní od dňa zverejnenia zadá "Nákup fólie 3000 m2...." firme NETAFIM Slovakia s.r.o., Bratislavská 49, Trnava. Hodnota zákazky bude 4515 € bez DPH.