Oprava chladiaceho boxu SCHR Parina

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice