Oprava LC Slnečné údolie

Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik, Odštepný závod Smolenice