Oprava prístrešku pri Hájenke Dobrá Voda

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice