Oprava vylomených dverí , výmena vložky, výroba a osadenie oplechovaných dverí s rámom...

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

 

10.01.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na opravu vylomených dverí , výmena vložky, výroba a osadenie oplechovaných dverí s rámom a s náterom na chate, výroba a osadenie mrežových dverí s náterom na hospodárskej budove, oplechovanie zámku – kovania, dodanie a montáž oceľových pántov na dverách hospodárskej budovy , dodanie 3ks. bezpečnostných zámkov na chate Smolinské v predpokladanej hodnote 1 400.-€ bez DPH, uchádzačovi: PRO mont, Jozef Krajčír, 908 71 Moravský Sv. Ján 163