Periodická revízia elektrických zariadení a bleskozvodov v skladoch ihličnatého a listnatého osiva, manipulačnej miestnosti na výrobu vencov a v robotníckej ubytovni Lipt. Matiašovce.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ  Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles  po uplynutí troch dní od zverejnenia zadá zákazku "Periodická revízia elektrických zariadení a bleskozvodov..." dodávateľovi Branislav Fronko, Martinčekovej 4, 031 01 Lipt. Mikuláš. Hodnota zákazky je 1955 €.