Pranie bielizne

LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Rožňava

LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Rožňava

ako Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na pranie bielizne na OZ Rožňava v predpokladanej hodnote 2330 € bez DPH za rok, uchádzačovi: Cirbus Štefan –CIRPAL, Železničná 148, 049 21 Betliar.