Terénne úpravy v JPRL 164, 165

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku Terénne úpravy v JPRL 164, 165 v predpokladanej hodnote 2954,80 € bez DPH uchádzačovi Lerok, s.r.o., Kvašov 203, 020 62 Horovce