Úprava približovacích liniek v JPRL 556, 558

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku Úprava približovacích liniek v JPRL 556, 558 v predpokladanej hodnote 2980 € bez DPH uchádzačovi Lerok, s.r.o., Kvašov 203, 020 62 Horovce