LESNÍCKYM CHODNÍKOM J. D. MATEJOVIE 2018

Lesnícko-turistický prechod Lesníckym chodníkom J. D. Matejovie spojený so slávnostným vyhlásením 50. významného lesníckeho miesta Dobročský prales.

Už piaty krát spojíme turistické chodníky s tými lesníckymi náučnými a spoločne si uctíme pamiatku lesníckeho velikána Jozefa Dekreta Matejovie. Tento raz sa toto putovné podujatie bude konať v jeho rodisku na Čiernom Balogu. Obohatením spoločnej turistickej akcie bude vyhlásenie 50. významného lesníckeho miesta Dobročský prales. Pozývame všetkých nadšencov jesennej turistiky 20. 10. 2018 do Vydrovskej doliny.

Pozvánka