Kniha Dejiny lesnického školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: 29,00 €

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, vydal mimoriadnu lesnícku monografiu svojho druhu mapujúcu  históriu lesníckeho vzdelávania v Banskej Štiavnici. Autorom knihy je lesník, ochranca prírody a lesnícky historik Viliam Stockmann, ktorý vo svojom diele ponúka čitateľom na viac ako 900 stranách podrobný prehľad o vzniku a vývoji lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici od založenia Baníckej školy, cez začiatok vyučovania lesníctva, až po súčasnosť.

Ponúkanú knihu si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.