Kniha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Kniha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z predstavuje verejnosti základné oblasti činnosti múzea a najvýznamnejšie udalosti a úspechy, ktorými sa môže naše pracovisko pochváliť. Inšpiráciou na vydanie knihy boli viaceré jubileá múzea v roku 2014.

Cena: 8,00 €

Ponúkanú knihu si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.