Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku I.

Cena: 15,00 €

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky inšpirované fenoménom svetového dedičstva, tak ako ho realizuje UNESCO, v roku 2007 začali vytvárať sieť VÝZNAMNÝCH LESNÍCKYCH MIEST. Jej zmyslom je upozorniť, označiť, spoznať, popularizovať a chrániť. Vytvára sa zoznam miest - kandidátov na prestížny titul. Tieto sa začínajú postupne slávnostne vyhlasovať, označujú sa informačnými tabuľami, vydávajú sa k nim brožúrky, usporadúvajú semináre, do obnovy viacerých sa vkladá aj nemálo prostriedkov.