Pohľadnice Zvolen včera a dnes

 

Obrázok Pohľadnica Zvolen včera a dnes, pohľad na Zvolen

Cena: 1,00 €

Pohľadnica Zvolen včera a dnes, pohľad na Zvolen
- pohľad na Zvolen od Dráh z obdobia rokov 1920 - 1940 a pohľad na Zvolen od Dráh z roku 2013

 

Obrázok Pohľadnica Zvolen včera a dnes, pohľad na námestie

Cena: 1,00 €

Pohľadnica Zvolen včera a dnes, pohľad na námestie
- pohľad na Námestie slobody z veže evanjelického kostola Sv. Trojice, prvá polovica 20. storočia a pohľad na Námestie SNP z veže evanjelického kostola Sv. Trojice z roku 2013

 

Obrázok Pohľadnica Zvolen včera a dnes, pohľad na Mestský dom

Cena: 1,00 €

Pohľadnica Zvolen včera a dnes, pohľad na Mestský dom
- pohľad na budovu Mestského domu vo Zvolene, začiatok 20. storočia. V jej priestoroch zvolili predstavitelia mesta v roku 1847 Ľudovíta Štúra za poslanca do uhorského snemu a pohľad na budovu z roku 2013. Sídlia v nej pracoviská Mestského úradu vo Zvolene. V rokoch 1965 - 2006 to bolo sídlo Vlastivedného múzea, neskôr Lesníckeho a drevárskeho múzea.


Obrázok Pohľadnica Zvolen včera a dnes, pohľad na budovu múzea

Cena: 1,00 €

Pohľadnica Zvolen včera a dnes, pohľad na budovu múzea
- pohľad na prvé sídlo Mestského múzea vo Zvolene, renesančná budova na severovýchodnej strane Námestia A. Hlinku (dnes Námestie SNP) z roku 1944 a pohľad na súčasné sídlo Lesníckeho a drevárskeho múzea, pokračovateľa Mestského múzea vo Zvolene - dva pamiatkovo chránené neskorogotické a renesančné meštianske domy na východnej strane Námestia SNP z roku 2013.