ETUDY Z DREVA súťaž o naj.... drevený bytový doplnok

ETUDY Z DREVA súťaž o naj.... drevený bytový doplnok

Organizátor súťaže

LESY Slovenskej republiky štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

vypisuje

20. ročník verejnej medzinárodnej súťaže

ETUDY Z DREVA súťaž o naj...
drevený bytový doplnok

 

Súťaž, ktorú pod rovnomenným názvom každoročne od roku 1998 pripravuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, je zameraná na podporu tvorby predmetov z dreva ako nosného materiálu, v kombinácii s iným prírodným materiálom. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, skupiny, firmy, študenti a školy s trvalým pôsobiskom a bydliskom na území Slovenska a Českej republiky, ktorí sa zaoberajú navrhovaním alebo výrobou drevených predmetov. Predmety do súťaže môže prihlásiť aj klient, pre ktorého bol výrobok navrhnutý alebo vyrobený.

Predmetom  tohto ročníka je drevený bytový doplnok vyrobený z dreva, prípadne v kombinácii s iným prírodným materiálom, určený pre praktické využitie. Predmetom súťaže nie sú úžitkové predmety, šperky a hračky.

Súťaž je vyhlasovaná v dvoch kategóriách:

  • I. kategória: Sériovo vyrábané hračky
  • II. kategória: Originály, prototypy, modely

Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, skupiny, firmy, navrhovatelia, študenti a školy s pôsobiskom na území i mimo územia Slovenska. Predmet do súťaže môže prihlásiť tiež klient, pre ktorého bol predmet navrhnutý.

Uzávierka XX. ročníka súťaže je 31. 01. 2019. Do súťaže postupujú len predmety s riadne vyplnenou prihláškou.

Podrobné podmienky súťaže sa dozviete tu: Podmienky súťaže ETUDY Z DREVA XX.

Súťaž ponúka:

  • atraktívne finančné a vecné ceny
  • voľný priestor pre kreatívnosť a vlastný názor
  • prezentáciu predmetov prostredníctvom reprízovaných výstav

Bližšie informácie sa dozvieš na:

  • mailovej adrese: milan.boledovic@lesy.sk
  • telefónnom čísle: 0918 828 711, resp. 045/5321 886
  • adrese: Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č. 23/35, 960 01 Zvolen

Prihlášku do súťaže nájdete: PDF - Prihláška do súťaže ETUDY Z DREVA XX.