Mapy LIK

Každý odštepný závod LESOV SR, š. p. pôsobí na území, ktoré sa vyznačuje jedinečnými lesníckymi, prírodnými, kultúrnymi a historickými zaujímavosťami. Za účelom zviditeľnenia nie len krás regiónu, ale aj lesníckej činnosti pripravili LESY SR, š. p. v priebehu rokov 2006 - 2012 sériu propagačných materiálov v podobe 26 skladacích máp, ktoré plošne zobrazujú územie spravované jednotlivými odštepnými závodmi. Postupom času však došlo k zlučovaniu niektorých z nich a preto od roku 2013 tvorí podnik už 23 odštepných závodov, pre ktoré sa mapy postupne aktualizujú.

Mapka zobrazuje aktuálnu štruktúru štátneho podniku LESY SR. Po kliknutí na konkrétny OZ sa Vám otvorí stránka s mapou LIK.


Obrázok Mapy LIK

Šaštín Šaštín Smolenice Topolčianky Žarnovica Trenčín Považská Bystrica Prievidza Rimavska Sobota Revúca Rožňava Košice Sobrance Vranov Prešov Beňuš Čierny Balog Liptovský Hrádok Námestovo Čadca Slovenská Ľupča Žilina Levice Kriváň
OZ Názov
1 Šaštín
2 Smolenice
4 Levice
5 Topoľčianky
6 Prievidza
7 Trenčín
OZ Názov
8 Považská Bystrica
9 Žilina
10 Čadca
11 Námestovo
12 Liptovský Hrádok
13 Beňuš
OZ Názov
14 Čierny Balog
15 Slovenská Ľupča
16 Žarnovica
18 Kriváň
19 Rimavská Sobota
20 Revúca
OZ Názov
21 Rožňava
22 Košice
23 Prešov
25 Vranov
26 Sobrance

 


OZ Palárikovo 2011 - odštepný závod bol zrušený k 1.2.2013, jeho územie bolo rozdelené medzi OZ Smolenice, OZ Levice a OZ Topoľčianky

OZ Krupina 2007 - odštepný závod bol zrušený k 1.2.2011, jeho územie bolo pridelené k OZ Levice

OZ Prešov 2008 - stará mapa

OZ Bardejov 2007 - odštepný závod bol zrušený k 1.2.2011, jeho územie bolo pridelené k OZ Prešov