Predaj kalamitného palivového dreva občanom

Predaj sa realizuje prostredníctvom obcí. V prípade záujmu sa obráťte na vedenie obce alebo mesta v ktorom žijete.

Kvalita: ihličnaté vlákninové drevo v dĺžke  do 4 m, ktoré je k dispozícii na odvoznom mieste LESY SR, š. p.

Cena: 18,24 €/m³ s DPH. V cene nie je zahrnutá doprava.

Limit: 5 m³ / osoba

Kto má nárok: kritériá pre výber oprávnených osôb určia obce v spolupráci so Združením miest a obyvateľov Slovenska (ZMOS)

V prípade záujmu prosím kontaktujte Odštepný závod vo Vašej blízkosti (predaj prebieha prostredníctvom obce).

Orientačná mapa pôsobnosti vybraných OZ

Obrázok Mapa OZ s kalamitným drevom

LESY SR, š. p.,  Odštepné závody - kontakty

Názov

Adresa

Referent obchodu

Telefón

E- mail

01 OZ Šaštín

Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín

Ing. Jaroslav Begany

0918 334 836

jaroslav.begany@lesy.sk

06 OZ Prievidza

Šveniho 7, 971 53 Prievidza

Ing. Jozef Bobok

0918 444 040

jozef.bobok@lesy.sk

07 OZ Trenčín

Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Ing. Miroslav Botka

0918 333 191

miroslav.botka@lesy.sk

08 OZ Pov. Bystrica

Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica

Ing. Darina Mlynarčíková

0918 335 368

darina.mlynarcikova@lesy.sk

09 OZ Žilina

Námestie M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

Ing. Martina Ivanková

0918 334 933

martina.ivankova@lesy.sk

10 OZ Čadca

Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

Ing. Matej Kloska

0918 335 018

matej.kloska@lesy.sk

11 OZ Námestovo

Miestneho priemyslu, 029 13 Námestovo

Vladimír Lietavec

0917 649 176

vladimir.lietavec@lesy.sk

12 OZ Lipt. Hrádok

J. Martinku 110, 033 11 Liptovský Hrádok

Ing. Róbert Majerčiak

0918 334 996

robert.majerciak@lesy.sk

13 OZ Beňuš

976 64 Beňuš 455

Ing. Miroslav Kán

0918 335 775

m.kan@lesy.sk

14 OZ Čierny Balog

976 52 Čierny Balog 245

Ing. Ján Trník

0918 333 409

jan.trnik@lesy.sk

15 OZ Slov. Ľupča

Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča

Ing. Martin Kováčik

0905 719 326

m.kovacik@lesy.sk

18 OZ Kriváň

962 04 Kriváň 334

Ing. Peter Antalík

0918 335 538

peter.antalik@lesy.sk

19 OZ Rimav. Sobota

Potravinárska 1855, 979 01 R. Sobota

Ing. Milan Sýkora

0918 335 166

milan.sykora@lesy.sk

20 OZ Revúca

Námestie Slobody 1, 050 01 Revúca

Ing. Jozef Michňa

0905 402 233

jozef.michna@lesy.sk

21 OZ Rožňava

Jovická 2, 048 01 Rožňava

Ing. Július Tisza

0918 333 220

julius.tisza@lesy.sk

22 OZ Košice

Moyzesova 18, 042 39 Košice

Jozef Minárik

0918 333 166

jozef.minarik@lesy.sk

23 OZ Prešov

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Ing. Dušan Damankoš

0918 334 119

dusan.damankos@lesy.sk