Dražby dreva

  • LESY Slovenskej republiky do konca kalendárneho roka 2018 neplánujú realizovať verejné dražby cenných sortimentov.
  • Podrobnejšie informácie budú postupne zverejňované na stránkach jednotlivých Odštepných závodov, ponukový katalóg vždy dva dni pred začiatkom dražby.