Predaj vianočných stromčekov

LESY Slovenskej republiky predávajú ročne okolo 5000 vianočných stromčekov, z ktorých polovica pochádza z plantáží určených priamo na ich pestovanie a druhá polovica z výchovných zásahov v mladých lesných porastoch.

Pestovaním týchto stromčekov na plantážach sa venuje náš Odštepný závod Semenoles.

Ľudia si môžu stromček od nás zakúpiť počas pracovných dní buď priamo na stredisku v ktorom sú stromčeky pestované na plantáži, respektíve na miestach ktoré si určia naše odštepné závody.

Rada pre skladovanie:

Pre uchovanie stromčeka v čo najlepšom stave je najdôležitejšie jeho skladovanie. Najnevhodnejšie je skladovanie v suchom teplom prostredí, ktoré spôsobuje usychanie stromu. Pre čo najdlhšie uchovanie pekného vzhľadu stromčekov je vhodné skladovať ich v chladnejšom prostredí, ako sú napríklad klimatizované haly. V domácich podmienkach postačí kúpený stromček uložiť do Vianoc v pivnici, alebo na mieste kde nie je vysoká teplota. Spodnú časť kmienka odporúčame vložiť do nádoby s vodou, čo napomôže spomaleniu jeho usychania a následnej straty ihličia.

Aktuálny cenník vianočné stromčeky 2019