OZ Sever - verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni v obchodnom celku Prečín (OZ Sever, LS Považská Bystrica, LO Zákopa).

Súťažné podklady OC Prečín:

predaj dreva na pni KV OC Prečín