OZ Žilina - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Rajecké Teplice a LS Turčianske Teplice.