REKLAMNÉ PARTNERSTVO

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a RTVS podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého obsahom je vzájomná propagácia, poskytovanie informácií a redakčných materiálov v projektoch POTULKY LESOM v Rádiu Slovensko  a POTULKY S LESNÍKMI v Rádiu Regina Stred. Ide o súťažno-informačný cyklus reportáží odvysielaný v čase od 1. 9. do 27. 10. 2018.