Projekt - LESY SR

Dobrý deň, vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ,

zasielam Vám informácie ohľadom 3. ročníka projektu „Zber šípok spoločne s LESMI SR“, ktorý organizuje štátny podnik LESY SR na jeseň tohto roku. V prílohe mailu sú priložené bližšie informácie o súťažnom projekte určenom pre základné školy v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Vaša mailová adresa bola získaná z voľne dostupnej databázy CENTRA VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR - Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania, na uvedenej webovej adrese:

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/zoznamy-skol-a-skolskych-zariadeni.html?page_id=9332

V prípade, že si neželáte dostávať informačné maily zo štátneho podniku LESY SR, Vašu požiadavku môžete adresovať na tlacove@lesy.sk

Ďakujem.

Úspešný pracovný deň Vám prajem.

 
 S pozdravom

Ing. Milota NÁDVORNÍKOVÁ

interná a externá komunikácia

LESY Slovenskej republiky, š.p.
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica

Email: Milota.Nadvornikova@lesy.sk
Tel.: +421484344277
Mobil: +421905487179