Vyvložkovanie prasknutého dvoj komína

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

 

20.9.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku Vyvložkovanie prasknutého dvoj komína v predpokladanej hodnote 2598,92 € bez DPH uchádzačovi Kominárstvo Zúzik, Zubák 409.