Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Dobrý deň, som spoluvlastníkom podielov lesných pozemkov v správe Lesov SR /zo zákona/. Mám nárok na výplatu nájomného/? Takisto je to s urbárom. Má urbár nárok na výplatu nájomného? Čo v tom prípade, že nemáme záujem prevziať vlastnícke práva k lesným pozemkom? Ako sa to dá vyriešiť? cca 53 ha Dátum: 15.02.2019 13:27
Dobrý deň pán Velebír, 

LESY SR š.p. obhospodarujú lesné pozemky vlastníkov,
ktorí nepožiadali o vrátenie užívacích práv 
v režime nájmu vzniknutého z ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave
vlastníckych práv k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších
predpisov.Vlastník sa môže o svoje práva prihlásiť na územne
príslušnom odštepnom závode LESOV SR š.p. s požiadavkou :- prevziať pozemok do samostatného obhospodarovania. Pri
splnení zákonom stanovených kritérií sa odovzdanie užívacích práv uskutoční
dohodou- uzatvoriť s doterajším obhospodarovateľom nájomnú
zmluvu.  Výška nájomného sa odvíja od
úloh stanovených platným programom starostlivosti o les- požiadať o vyplácanie nájomného za nájom vzniknutý zo
zákona.Pri majetku podielnikov spoločnej nehnuteľnosti bývalých
urbársky spoločností je potrebné obnoviť činnosť založením pozemkového
spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. V mene
spoluvlastníkov koná výbor tak, ako o tom rozhodne valné zhromaždenie.

Dobrý deň,
zaujíma ma, či je možné súkromnej osobe odpredať štátny majetok - háj, ak je tento zaradený do Európskej siete chránených území a Území európskeho významu so špecifickým chránenými biotopmi.

Vopred ďakujem za odpoveď.
KK
Dátum: 11.04.2018 09:05
Pekný deň prajem,
zákon zakazuje predaj lesného majetku štátu. Po súhlase správcu majetku - LESY SR, Štátne lesy TANAPu alebo Lesohospodársky podnik Ulič a po schválení ministerstvom pôdohospodárstva je možná iba zámena za pozemok rovnakej výmery a hodnoty.
Dobrý deň,

dá sa niekde zistiť cena lesného pozemku KÚ Kalinovo okres Poltár, z dôvodu dedičského konania?
Jedná sa o to aby si notár neurčil príliš vysokú cenu, keďže z tejto hodnoty sa rátajú poplatky.
Ďakujem.
Dátum: 29.09.2016 07:54

Dobrý deň,


cenu lesného pozemku nie je možné bez obhliadky miesta a porastu určiť. Podnik LESY Slovenskej republiky sa pri majetkových prevodoch riadi zväčša znaleckým posudkom.

Dobry den,
mam zaujem o kupu pozemku v sukromnom vlastnictve, ku ktoremu vedie jedina pristupova cesta patriaca statnym lesom SR. Cesta dalej pokracuje a konci v miestnej osade, ktorej obyvatelia ju taktiez vyuzivaju. Ake su prosim podmienky vyuzivania takejto cesty a ci bude potrebne nejake povolenie od SL SR pre ucel stavebneho povolenia v pripade vystavby na danom pozemku? Dakujem pekne vopred za Vasu odpoved.

S pozdravom
M.
Dátum: 29.09.2016 08:00
Lesné cesty v majetku a správe podniku LESY Slovenskej republiky je možné využívať v súlade so zákonom o lesoch. Podnik umožňuje na základe žiadosti a po vzájomnej dohode využívať lesné cesty majiteľom nehnuteľností, ku ktorým nie je možný iný prístup.
Dobrý deň,
Od roku 2000 som dedičom pozemkov v lesnom spoločenstve, pozemky sú zapísané na moje meno aj v katastri.  Keďže som od tej doby doposiaľ neobdržal žiadne podiely na hospodárskom výsledku, na zhromaždení vlastníkov som na to upozornil. Zaujímalo by ma, či je možné podiely získať so spätnou platnosťou.

Druhý dotaz je, že v dedičskom konaní kde notár žiadal o prevod v katastri, niektoré pozemky ostali nedopatrením zapísané v katastri na meno zosnulej. Požiadal som o nápravu, bude možné podiely spätne vyplatiť aj v tomto prípade?

Ďakujem
Dátum: 13.06.2016 07:13
Pekný deň prajem, pokiaľ sú vaše pozemky v užívaní spoločenstva vlastníkov, je vyplatenie náhrady za užívanie vecou tohto vedenia tohto spoločenstva a štatútu, ktorým sa spoločenstvo riadi. Pokiaľ  pozemky užíva podnik LESY Slovenskej republiky, majitelia pozemkov dostanú po preukázaní vlastníctva náhradu za užívanie za posledné tri roky. To je doba, po ktorú sa ukladajú prípadné zisky z obhospodarovaní pozemkov neznámych vlastníkov na depozitný účet.
Dobrý deň
Chcem sa spýtať aké povolenie potrebujem na vyťaženie ihličnatého dreva z vlastnej parcely na účel stavby krovu, jedná sa cca o 14m3.
 
Dátum: 29.04.2016 06:37

Dobrý deň,


potrebujete súhlas na ťažbu od vášho odborného lesného hospodára.

Dobrý deň,
mal by som záujem o spravovanie (podnájom) nehnuteľného majetku ,ktorého vlastníkom sú Lesy SR. Jedná sa o hájovňu ,ktorá je dlhodobo niekoľko rokov nevyužívaná a postupne chátra. Podľa mňa je to škoda a rád by som ju zrekonštruoval a využil pre verejnosť ako útulňu ,alebo horskú chatu.  Hájovňa sa nachádza neďaleko od  Prešova. Ako by som mal postupovať ,alebo koho by som mohol kontaktovať?
Vopred ďakujem..
Dátum: 19.04.2016 21:01

Pekný deň prajem. Nehnuteľný majetok podniku LESY SR spravujú príslušné odštepné závody, v tomto prípade zrejme OZ Prešov.


V prípade záujmu o prenájom sa písomne obráťte na tento OZ. Samozrejme že nájomný vzťah je vyjadrením obojstranné vôle a OZ nemusí s prenájmom súhlasiť z najrôznejších dôvodov.


Kontakty na OZ Prešov nájdete na www.lesy.sk v sekcii kontakty po rozkliknutí interaktívnej mapky

Dobrý deň.V roku 2012 sa na vás jeden chlap pýtal či beriete ku štátnym lesom absolventov univerzít-lesníckych fakúlt ako praktykantov napríklad za lesníka a vy ste mu odpísali že áno beriete nových zamestnancov.Ja by som sa chcel spýtať aká je teraz situácia a či beriete aj absolventom stredných odborných lesných škôl.Za odpoveď ďakujem.Lesu zdar. Dátum: 11.11.2015 08:38

Pekný deň prajem,


LESY Slovenskej republiky prijímajú absolventov stredných a vysokých lesníckych škôl podľa aktuálnej potreby na miesta praktikantov. Obráťte sa so žiadosťou na konkrétny odštepný závod, v rámci ktorého by ste chcel pracovať. Toto je nutná podmienka pre prípadné zamestnanie. Vzhľadom na pomerne nízke počty nových zamestnancov v závislosti od fluktuácie a odchodov do dôchodku a vysokého počtu záujemcov vám však nemôžeme prijatie do pracovného pomeru. garantovať.

Dobrý deň,

som spoluvlastníkom lesného pozemku. Chcel by som svoj majetok užívať. Nakoľko vlastním iba časť a známych vlastníkov je len 52% a istá časť z nich nejaví záujem, nie je možné tento pozemok prevziať do užívania, aspoň podľa vyjadrenia odštepného závodu Lesov SR. Neznámych vlastníkov je 48% (zastupujú ich Lesy SR) a celú parcelu spravujú Lesy SR. Ako mám postupovať aby moje vlastníctvo lesa malo význam. Aby mi Lesy SR za užívanie dali aspoň nejaké nájomné, aj v naturálnej forme? Môj podiel je 1,8 ha. Takže to nie je málo.
Ďakujem za odpoveď
S pozdravom

Martin Trišč
Dátum: 07.08.2015 09:30
Pekný deň prajem, obráťte sa na odštepný závod so žiadosťou o podpísanie nájomnej zmluvy.
Dobry den chcel by som sa opytat, ci ako majitel lesa  smiem zbierat spadnute stromy a popripade  vyschnute, chore odstranit.
Dátum: 22.01.2015 09:41

Pekný deň prajem,


napriek tomu, že ste majiteľ lesa, neznamená to automaticky oprávnenie na hospodársku činnosť v lese. Zásahy do lesných porastov môže robiť iba obhospodarovateľ na základe platného programu starostlivosti o les a po dohode s príslušným odborným lesným hospodárom. Rovnaký postup platí aj pri nakladaní s drevom. O tom rozhoduje obhospodarovateľ a pokiaľ užíva aj lesy iných majiteľov, či už na základe zmluvy alebo zo zákona, je na dohode obhospodarovala a majiteľa, akým spôsobom vyriešia náhradu za užívanie lesného pozemku.

Otázky a odpovede - verejne - dotazník

Vyplňte prosím formulár a odošlite ho nášmu odborníkovi.