Dataset

Otvorený softvér (open source software) využívaný v štátnom podniku LESY Slovenskej republiky

  • Kontaktná osoba: Ing. Jozef Sámel, MBA, Odbor informačných a komunikačných technológií
  • Popis: Plnenie úlohy vyplývajúcej z bodu B.18. (zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie) uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.
  • Platnosť: 31.7.2017
  • Aktualizácia: ročne
  • Dokumenty na stiahnutie:
    • Rok 2017:    XLSX      CSV