Prales Ošust - podsadby zdravotne narušených porastov a prírode blízke pestovanie lesa

Les v zrkadle vedy

Rozpad smrečín - prenos výsledkov z výskumu do praxe.