Ukončené

Ukončené verejné obchodné súťaže

 

LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú - verejnú súťaž na výber dodávateľa textilných výrobkov

LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú - verejnú súťaž na dodávateľa technických plynov

LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú - verejnú súťaž na výber dodávateľa ekologických olejov

OZ Rimavská Sobota vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

LC Čierna obora– rekonštrukcia

19.07.2010
OZ Rožňava - užšia súťaž

Užšia súťaž - Opravy po prívalových dažďoch v rámci OZ Rožňava – projekčné práce“

06.07.2010
OZ Čadca - verejná obchodná súťaž MES Orava

Verejná obchodná súťaž MES Orava

12.07.2010
OZ Trenčín - Obchodno verejná súťaž

na lesnú cestu Čierny vrch

06.07.2010
OZLT - OVS na dodávku mostového žeriavu 21.6.2010 - 9.7.2010

1 ks mostového jednonosníkového žeriavu 21.6.2010 - 9.7.2010

OZ Šaštín - verejná obchodná súťaž

OZ Šaštín - verejná obchodná súťaž - ES Rohožník

18.06.2010
OZ Čadca - verejná obchodná súťaž

OZ Čadca - verejná obchodná súťaž - LC Ochodnica

05.06.2010
LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

OZ Trenčín - verejná obchodná súťaž

na dodávku stavebných prác na OM Sviniarka, k. ú. Nová Bošáca

17.05.2010
OZ Námestovo - obchodná verejná súťaž

OZ Námestovo - obchodná verejná súťaž na dodávku stavebných prác Lesná cesta KLUTKA - OKÁLKA - SVÄTÁ ZEM

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

LESY SR, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

OZ Čadca verejná obchodná súťaž VN N. Bystrica

Obchodná verejná súťaž - II. PHO VN Nová Bystrica – povodňové škody

20.04.2010
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

OZ Rožňava - dražba dreva

Verejná dražba surového dreva - OZ Rožňava

16.02.2010