LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku.

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na:

Predaj majetku. 

Doba trvania súťaže: 31.07.2018 - 14.08.2018   12:00