Najvýznamnejšie trofeje z revírov Lesov SR

Najsilnejšieho jeleňa v roku 2004 v poľovných revíroch Lesov SR ulovila Jana Svetliková. Jeleň bol ulovený 3. októbra 2004 v revíri CHPO Poľana a dosiahol predbežnú hodnotu 221 bodov CIC.

Najvýznamnejšie trofeje z revírov Lesov SR:

Jeleň: lovec J. Höher, revír CHPO Poľana, OZ Kriváň, rok 1961, 240,65 bodov CIC. V rokoch 1961 – 1990 to bola najsilnejšia trofej jeleňa na Slovensku.

Daniel:  lovec J. Janík, revír Svodín, OZ Palárikovo, rok 1982, 215,80 bodov CIC. V súčasnosti najsilnejšia trofej daniela na Slovensku.

Muflón: lovec J. Svátek, revír Vojnice, OZ Palárikovo, rok 2002, 239,65 bodov CIC. V súčasnosti najsilnejšia trofej muflóna na Slovensku.