Park Jozefa Dekreta Matejovie

Banská Bystrica je mestom, v ktorom žil a v roku 1841 aj umrel významný predstaviteľ slovenského lesníctva Jozef Dekret Matejovie. Napriek nespornému významu jeho diela donedávna v Banskej Bystrici nebola po ňom pomenovaná ulica, námestie ani nič podobné. Z iniciatívy š.p LESY SR vznikol návrh pomenovať po tomto zakladateľovi moderného slovenského lesníctva park v Národnej ulici, kde sa nachádza aj jeho busta. Zároveň bolo rozhodnuté doplniť stojan s bustou párom žulových pylónov so slovenským a anglickým textom o význame diela Jozefa Dekreta Matejovie.
Slávnostný akt pomenovania parku a odhalenia pylónov sa uskutočnil vo štvrtok 6. júla 2006. Tým Banská Bystrica splatila dlh svojmu slávnemu synovi a lesníci svojmu predchodcovi. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj iní traja slávni Slováci – Jánošík, Štúr a Štefánik (i keď len v historickej fikcii, stvárnení hercami zvolenskej činohry). Odhalenie pylónov vykonala starostka Čierneho Balogu Tatiana Štulrajterová, viceprimátor Banskej Bystrice Marius Mika a generálny riaditeľ š. p. LESY SR Igor Olajec.