Podlavické výmole

V Banskej Bystrici, v miestnej časti Podlavcice, sa nachádza málo známa, no z hľadiska lesníckej histórie unikátna lokalita, ktorá názorne dokumentuje význam lesníctva pre ochranu krajiny a život človeka. V XIX. storočí tu vplyvom odlesnenia a pastvy došlo k takej devastácii územia, ktorá prívalovými prudkými dažďami a následnou eróziou ohrozovala obec i jej občanov. Riešením bolo mimoriadne náročné, no úspešné zalesnenie od ktorého uplynulo už viac ako 100 rokov. Plocha má charakter študijnej lesníckej plochy stredoeurópske významu. LESY SR a Mestské lesy Banská Bystrica tu k 100. výročiu zalesnenia umiestnili v roku 2005 informačnú tabuľu.

Podlavické výmole boli zaradené medzi externé expozície Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu.