Špaňodolinský banský vodovod

bol mimoriadne dômyselným technickým dielom vybudovaným v lesoch Slovenska. Historický vodovod privádzal vodu unikátnym 42 kilometrovým systémom drevených žliabkov spod Prašivej do Špaňodolinského banského revíru, kde bol zdrojom pohonu banských strojov. Jeho výdatnosť bola až 90 litrov/sek. Vodovod bol funkčný od 16. do začiatku 20. storočia.
LESY SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča spravuje lesné pozemky na ktorých bol vodovod situovaný. V spolupráci s Občianskym združením Nový Kumšt lesníci vybudovali ukážku pôvodného vodovodu na atraktívnej lokalite Izbice pod Jelenskou skalou, a to na frekventovanej turistickej trase medzi Donovalmi a Šachtičkami. Návštevník tu nájde rekonštrukciu časti dreveného vodovodu, sochu „žliabkára“, ktorý bol stáročia predstaviteľom originálnej lesnej profesie, informačnú tabuľu a oddychový altánok.