Udava

Prírodná rezervácia na poľsko-slovenskej hranici zameraná na ochranu jedinečného jedľovo – bukového spoločenstva. Okolo tejto rezervácie bol v minulých rokoch „šum“ spôsobený otázkou jej rozšírenia. LESY SR rozšírenie podporili a v súčasnosti plánujú s hodnotami územia zoznámiť návštevníkov aj prostredníctvom lesníckeho náučného chodníka. Medzi osobitosti chodníka nebude patriť len samotný prírodný les, ale aj história výmeny územia medzi ČSR a Poľskom v 30. rokoch XX. storočia, riečne pirátstvo Udavy a Solinky, lesná železnica....

Rezervácia je dostupná od obce Osadné nachádzajúcej sa 40 km severne od Humenného.