Vodná nádrž v Kamenistej doline

Technické dielo slúžiace na prelome 19. a 20. storočia k splavovaniu dreva po rieke Hron

 

 

 • v každej väčšej dolinke boli flúdre – vodné šmyky, bolo tu 27 vodných šmykov, s dĺžkou 105 km.
 • na Čiernych Handľoch bolo 11 tajchov – vodných hrádzí
 • najväčší bol Hrončok – 123 tis. m3, jediný s kamennou konštrukciou, ostatné boli drevené
 • 36 hodín sa napúšťal, 8 hodín vypúšťal
 • drevorubači pracovali v dingoch – 8 členných skupinách (geding – pracovný úkol), vedúcim bol vergedinger, počet dingov na Čiernom Hrone bol 30 – 40. drevo sa plavilo na jar 2/3 a 21/3 na jeseň , plavilo sa do BB, naprr. roku 1814 sa 264 drevorubačov v 33 dingov splavilo 16 000 siah dreva, t.j. asi 101 000 m3.
 • Posledné plavenie r.1913
 • ihličnaté plávalo aj mokré, listnané muselo byť suché – pripravovalo s auž rok dopredu
 • na splavovaní sa podieľali celé rodiny, vrátane žien a detí
 • drevo sa ťažilo v lete, v zime sa približovalo k vodným tokom a po odobierke šacungu sa plavilo.
 • upozornenie obcí na veľkú vodu – tajchovicu
 • Kamenný Gábor – postavená 1881, pred tým 10 rokov drevená hať, dĺžka 71 m, šírka 5 m a výška 10 m
 • OZ ju 2004 zrekonštruoval