Od stromu k zošitu

Informácie o projekte

Projekt je už ukončený

Cieľom projektu je zapojiť žiakov základných škôl do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej obnoviteľnej suroviny, ktorá sprevádza človeka po celý jeho život vo veciach bežnej potreby. Týmto projektom chceme poukázať na fakt, že práve zošity, v ktorých  každodenne žiaci listujú, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch. Chceme zdôrazniť, že výmera našich lesov
na Slovensku neustále stúpa a staré porasty nahrádzajú nové. Rovnako aj recykláciou papiera sa zabezpečuje neustály kolobeh drevnej hmoty.

Do základných škôl sa prerozdelia linkované zošity vo formáte A5 v dvoch typoch 523 EKO, 524 EKO s ôsmimi grafickými prevedeniami podľa žiackych návrhov. Hlavnými hodnotiacimi kritériami v posudzovaní doručených prác bude nápaditosť, originalita a grafické spracovanie témy.

V apríli, mesiaci lesov budú odmenení ôsmi najlepší žiaci, ich návrhy poputujú na obaly jedinečných zošitov. Autori najlepších prác dostanú vecné ceny a triedy, ktoré navštevujú získajú aktivity lesnej pedagogiky na svojej škole. Po vyhotovení zošitov ich budú LESY SR na svoje náklady, prostredníctvom svojich odštepných závodov distribuovať do škôl, ktoré o zošity prejavili záujem.

Hlasovanie

Výherné návrhy

Pokyny pre školy zapojené do súťaže