Hlasovanie

Možno práve Váš hlas rozhodne o najkrajších prácach v dvoch kategóriách: kategória I (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ) a kategória II (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)

Prvého ročníka projektu Od stromu k zošitu sa zúčastnilo 327 škôl a na projekt bolo doručených 3425 žiackych výtvarných prác. 

Za pomoci odbornej  hodnotiacej komisie, boli práce posudzované v dvoch kategóriách kategória I (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ) a kategória II (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ) a do finálneho hlasovania postúpilo za obidve kategórie 30 návrhov, z ktorých najlepšie návrhy budú slúžiť ako obálky dizajnových zošitov navrhnuté možno práve Vašimi žiakmi.

Hlasovanie prebiehalo od 9. do 30. apríla 2018.

Pravidlá hlasovania:

  • z každej kategórie je možné zahlasovať len za jeden návrh, ten je potrebné označiť bodom v pravom stĺpci 
  • po označení návrhu je potrebné vyplniť emailovú adresu na konci stránky a potvrdiť odoslanie zvolením tlačidla Hlasuj
  • informácia o úspešnom zaregistrovaní Vášho hlasu (s textom Formulár bol úspešne odoslaný) sa zobrazí na začiatku tabuľky nad prvým návrhom         
  • hlasovanie medzi jednotlivými kategóriami je možné až po uplynutí časového intervalu 30 sekúnd, inak systém vyhodnotí Váš hlas ako SPAM a nebude zaregistrovaný
  • v každej kategórii je možné pod jednou emailovou adresou zahlasovať len za jeden súťažný návrh, systém automaticky duplicitné emailové adresy nezapočíta do výsledného hlasovania

HLASOVANIE NA PRILOŽENÝCH ODKAZOCH:

kategória 1 - žiaci 1. - 4. ročníka

kategória 2 - žiaci 5. - 9. ročníka