Výsledky súťaže

KATEGÓRIA 1

1. miesto 178 - 8 rokov, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Bratislava

2. miesto 326 - 10 rokov,  1. ZŠ  na ulici Dr. Janského,  Žiar nad Hronom

 

 

3. miesto 1742 - 9 rokov, Základná škola Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš       

 

4. miesto 984 - 7 rokov, ZŠ s VJM, Šíd

 

5. miesto 599 – 10 rokov, CZŠ sv. Michala, Kendice

 

KATEGÓRIA 2

 

1. miesto 3203 - 13 rokov, ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Šaľa

 

2. miesto 780 - 12 rokov, Základná škola, Jesenské

 

3. miesto 3202 - 13 rokov, ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Šaľa

 

4. miesto 1159 - 15 rokov, ZŠ s MŠ, Liesek

 

5. miesto 13 - 15 rokov, ZŠ – Alapiskola Veľký Cetín, Veľký Cetín