PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  Lesy > Mediálny servis > Otázky a odpovede > Ako možno formátovat www stránky cez webjet


Ako možno formátovat www stránky cez webjet je naozaj možné robit všetko ako vo Worde

Najlepšie je to priamo písat alebo alebo cez clipboard priamo z wordu

 

Napr.

 

 

                Z á z n a m

 

O fyzickom odovzdaní a prevzatí polovníckych zariadení v polovnom  revíri                                                             „ Šivarina“ -  Kopec.

 

Odovzdávajúci: PZ  „Horár“ so sídlom v Považskej Bystrici, zastúpené polovným hospodárom  Ivanom Kobzom

 

Preberajúci: Polovnícka spolocnost, sv.  HUBERT  Boženy Nemcovej  9, Bratislava

Zastúpené polovným hospodárom Ing.Jozefom Hašulom

 

Predmetom odovzdania boli tieto objekty v nasledovnom technickom stave:

 

Krmné zariadenia:

 

 P.c.

  Názov objektu       

  Lokalita/porast/

Technický stav

Vyhovujúci –nevyhovujúci

1.

Krmelec pre jeleniu zver                                      

Stredmá pri Hollom

vyhovujúci

   2.

Krmelec pre jeleniu zver

Javorisko – Cierný Vrch

Vyhovujúci

3.

Krmelec pre jeleniu zver

Medenica - lúka

Vyhovujúci

4.

Krmelec zo zásobníkom

Suchý Dol - obora

Vyhovujúci

5.

Krmelec zo zásobníkom

Matiašovec

Vyhovujúci

6.

Krmelec zo zásobníkom

Petríkovec

Vyhovujúci

7.

Krmelec zo zásobníkom

Šišiarová lúka

Vyhovujúci

8.

Krmelec pre jeleniu zver

Pod Širokou

Nutná oprava

9.

Krmelec pre jeleniu zver

Na Jame

Nevyhovujúci

 

Ocenenie krmelca v ktorom sú priame náklady na výstavbu /material+ mzda/ predstavujú 6 až 10 tisíc Celková hodnota zariadení predstavuje :                                                       80 000.- Sk         

Soliska :

 

Je možné vložit dokument aj z excelu je le Wordu pomocou windowsovej schránky.

Po skopírovaní je odporúcané vycistit dokument pomocou nástroja na cistenie (metla)

Vhodné je text naformátovat pomocou nástrojov na to urcených alebo použit formátovanie vo worde excely pomocou štýlu.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené