ÚVOD
KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA

CENNÍKY
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE

LIK

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Slovenská Lupča > Aukcie > novy dokument


nova web stranka

Lesy Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica  

OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča

 

Vás pozývajú na

 

aukciu dreva

 

výrezov  I., II. a III. triedy akosti

pre dreviny sc, bk, jh, js, lp, db,

ktorá sa uskutoční v dňoch 25.-26.10.2006, na ES Medzibrod.

Začiatok aukcie : 25.10.2006 o 8.00 h.

Koniec aukcie   : 26.10.2006 o 10.00 h.

Vyhodnotenie    : 26.10.2006 o 12.00 h.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené