PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Úsek generálneho riaditeľa


Úsek generálneho riaditeľa

 

Generálny riaditeľ:


Ing. Marian Staník

Telefón na sekretariát:

Fax:

+421 48 4344 260

+421 48 4344 191

Email:
 

Generálny riaditeľ:

  • je štatutárnym orgánom podniku, menovaný do funkcie ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený,
  • priamo riadi 5 riaditeľov úsekov generálneho riaditeľstva a 25 riaditeľov odštepných závodov a ich prostredníctvom celú hospodársku činnosť štátneho podniku,
  • vo veciach podniku koná samostatne v zmysle platných právnych predpisov, vnútropodnikových smerníc a pokynov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
  • rozhoduje o zásadných a kľúčových otázkach a časť svojich právomocí deleguje na riaditeľov úsekov a riaditeľov odštepných závodov,
  • usmerňuje a vytvára podmienky pre činnosti organizačných útvarov ktoré sú začlenené na úseku generálneho riaditeľa a dbá o ich účinnosť a efektívnosť,
  • má jedného štatutárneho zástupcu.

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Odbor komunikácie

JUDr. PhDr. Marián NOSÁĽ, PhD   

  
 +421 48 4344 202

Referát BTS, PO, CO a krízového riadenia  

Ing. Marián JAGERČÍK   


 +421 48 4344 163

Odbor kontroly

Ing. Milan VOSKÁR 


 +421 48 4344 151

Odbor právny

JUDr. Katarína
BLŠÁKOVÁ, PhD.
katarina.blsakova@lesy.sk
+421 48 4344 228

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Videokanál LESOV SR
Pro Silva Slovakia na návšteve v Českej republike 2018
Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na II. kvartál sa uskutočnia 22.6.2018
Nová obchodná stratégia - Biomasa
Nová obchodná stratégia LESOV SR pre komoditu Biomasa 2018-2022
Videokanál LESOV SR
Obnova plôch postihnutých kalamitou a význam umelej obnovy
Chránená poľovná oblasť Poľana - prehliadka zhodov
Fotografie z návštevy zahraničnej delegácie
Návšteva zahraničnej delegácie Rady pre poľnohospodárstvo Taiwanu
Nová obchodná stratégia LESOV SR
Nová obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR na roky 2018 - 2022
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené