PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
Lesné Inform. kancelárie
Lesná pedagogika
Galéria zaujímavostí
Náučné chodníky
Lesnícky skanzen
Významné lesnícke miesta
Súťaže

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > Galéria zaujimavostí > Symbolický lesnícky cintorín


Symbolický lesnícky cintorín

Večne im spievajú lesy...

 

Symbolický lesnícky cintorín predstavuje jednoduché dielo, využívajúce prirodzené lesné prostredie, ktorého zachovanie bolo hlavnou podmienkou jeho výstavby. Ústredným miestom cintorína je machom porastené bralo nachádzajúce sa v prítmí lesného interiéru. Na brale, cez ktoré preteká vodopád, je umiestený unikátny kovový kríž v tvare kmeňa stromu z XIX. storočia, ktorý sem bol premiestnený z lesníckeho cintorína na Čiernom Váhu. Bralo nesie nápis „Večne im spievajú lesy...“. Pôsobivým doplnkom pietneho areálu je voda, rozpadajúce sa drevo, paprade i mravenisko. Vo vstupnej časti sa nachádza zvonica, ktorej bronzový zvon bol odliaty rukami majstra zvonolejára Viliama Nemkyho. Drevené časti cintorína boli zhotovené v červeného smreka, chodník je vykladaný prostým andezitom. Súčasťou cintorína je aj drevená palisáda na ktorú budú v budúcnosti pripnuté tabuľky s menami obetí.
 
Práce v lese patria medzi činnosti s vysokým podielom objektívneho rizika. Svedčí o tom skutočnosť, že napriek prísnym bezpečnostným predpisom sa smutná kronika pracovných úrazov, nevynímajúc ani tie najťažšie, každoročne dopĺňa o nové mená. Žiaľ, od roku 1976 bolo v lesníctve zaznamenaných už viac ako 320 smrtelných pracovných úrazov. Práve táto skutočnosť viedla Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, k rozhodnutiu vybudovať Symbolický lesnícky cintorín. Cintorín, ktorý vznikol ako širšia súčast Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu bol slávnostne otvorený za účasti vysokých predstaviteľov podniku, Ministerstva pôdohospodárstva SR a Odborovej organizácie Drevo-lesy-voda vo štvrtok 28. októbra 2004.
Počas otvorenia cintorína zazneli okrem hlaholu zvona aj verše Jána Smreka a smútočné lesnice Tibora Andrašovana. Prítomní položili k pamätnému bralu veniec z lesných plodov. Organizacná riaditeľka Lesov SR Ivana Špiláková vo svojom príhovore vyjadrila aj poďakovanie firme Kudiak – Stasmo z Oravsklej Polhory, ktorá sa na výstavbe cintorína sponzorsky podielala.Symbolický lesnícky cintorín, ktorý nesie na vstupnom paneli podtitul „..na pamiatku, všetkých, ktorí prišli o život v službe slovenským lesom.“ sa stáva miestom pietnej úcty k obetiam všetkých tragédií spojeným s lesníctvom, bez ohľadu na čas a miesto smutnej udalosti. Do Lesníckeho skanzenu tak citlivo pribudol objekt, ktorý úmysel pretvorit Vydrovskú dolinu na kultové miesto slovenského lesníctva približuje k jeho naplneniu.
 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené